no

Tjenester

INHUS

Vi gjennomfører prosjekter av type Design-build ved å forene prosjekterings-, produksjons- og byggeselskaper. Vi ser på hvert prosjekt på en kompleks måte for å gjøre prosjektrealiseringen enklere for kunden.

Tjenester:
 • Salg av bygningskonstruksjonsprosjekter av type Design-build
 • Salg av prefabrikerte betong- og metallprodukter
 • Salg av logistikktjenester
 • Utleie av lagrings-, løfte- og transportutstyr

Les mer: www.inhus.eu


INHUS Engineering

Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Tjenester:
 • Prosjektering av bygningskonstruksjoner
 • Rådgivning
 • Besiktigelse av bygninger
 • Tilsyn med gjennomføring av prosjekter

Les mer: www.inhusengineering.eu

INHUS Prefab

Vi produserer betongelementer på fabrikker i Vilnius og Kaunas. Vi har samlet mye erfaring ved å realisere bygningenes arkitektoniske mangfold og produsere fasadeelementer i farget betong, matrisebetong og grafisk betong.

Produkter:
 • Dekkeelementer
 • Søyler
 • Bjelker
 • Veggelementer
 • Trapper, buede trapper, trappeavsatser
 • Balkongelementer
 • Brønnelementer
 • Produkter for energiindustri
 • Kantete PK-elementer

INHUS Construction

Vi tilbyr montering av konstruksjoner for ulike bygninger både i Litauen og i Norden. Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i de aktuelle landene.

Tjenester:
 • Montering av prefabrikerte bentong- og andre konstruksjoner
 • Maling og pussing av fasader på betongkonstruksjoner
 • Tetting av fuger på prefabrikerte veggelementer i armert betong
 • Liming av dekorplater i mosaikkbetong (teraco)

Les mer: www.inhusconstruction.eu

Vi produserer betongelementer på fabrikker i Vilnius og Kaunas. Vi har samlet mye erfaring ved å realisere bygningenes arkitektoniske mangfold og produsere fasadeelementer i farget betong, matrisebetong og grafisk betong.

Produkter:
 • Dekkeelementer
 • Søyler
 • Bjelker
 • Veggelementer
 • Trapper, buede trapper, trappeavsatser
 • Balkongelementer
 • Brønnelementer
 • Produkter for energiindustri
 • Kantete PK-elementer

Vi gjennomfører prosjekter av type Design-build ved å forene prosjekterings-, produksjons- og byggeselskaper. Vi ser på hvert prosjekt på en kompleks måte for å gjøre prosjektrealiseringen enklere for kunden.

Tjenester:
 • Salg av bygningskonstruksjonsprosjekter av type Design-build
 • Salg av prefabrikerte betong- og metallprodukter
 • Salg av logistikktjenester
 • Utleie av lagrings-, løfte- og transportutstyr

Les mer: www.inhus.eu


Vi tilbyr prosjektering av konstruksjoner for ulike typer bygninger. Vi har lang erfaring og har godt kjennskap til prosjekteringsnormer, nasjonale standarder og prosjekteringstradisjoner i Litauen og i Norden.

Tjenester:
 • Prosjektering av bygningskonstruksjoner
 • Rådgivning
 • Besiktigelse av bygninger
 • Tilsyn med gjennomføring av prosjekter

Les mer: www.inhusengineering.eu

Vi tilbyr montering av konstruksjoner for ulike bygninger både i Litauen og i Norden. Vi jobber med de største byggeselskapene og utviklerne av fast eiendom i de aktuelle landene.

Tjenester:
 • Montering av prefabrikerte bentong- og andre konstruksjoner
 • Maling og pussing av fasader på betongkonstruksjoner
 • Tetting av fuger på prefabrikerte veggelementer i armert betong
 • Liming av dekorplater i mosaikkbetong (teraco)

Les mer: www.inhusconstruction.eu