no

INHUS PREFAB produkter

HULLDEKKER

Forspente ekstruderte hulldekker PKE 20, PKE 27, PKE 32, PKE 40.

PREFABRIKERTE KONSTRUKSJONSELEMENTER

Søyler, ribbedekkelementer og bjelker, forspente ribbedekkelementer og bjelker.

PREFABRIKERTE VEGGELEMENTER

Bærende og ikke bærende veggelementer, massive og sandwich-veggelementer, med ferdigbehandlet og ubehandlet overflate.

PREFABRIKERTE TRAPPELEMENTER

Trapper, reposer, spiraltrapper.

PREFABRIKETRTE BALKONGELEMENTER

Balkongelementer.

PREFABRIKERTE KUMRINGER

Betongringer (med eller uten klatrestige), betonglokker og bunnseksjoner, betongringer med bunnseksjoner, kumringer.

BETONGELEMENTER TIL ENERGIPROSJEKTER

Betongmaster til høyspenningslinjer. Prefabrikerte betongfundament-elementer, punktfundamenter, peler og fundament-elementer med peler. Andre prefabrikerte betongelementer til energiprosjekter.