se

INHUS Group

"INHUS Group":s företag arbetar med de största byggnadsföretagen och fastighetsutvecklarna i Litauen och Skandinavien, och möter internationella säkerhets-, kvalitets-, miljö- samt andra krav.

Gruppens medlemmar:
"INHUS" PJSC
"INHUS" JSC
"INHUS" AS
"INHUS Engineering" PJSC
"INHUS Prefab" PJSC
"INHUS Construction" PJSC

Gruppens företag implementerar alla projekt enligt BIM (byggnadsinformationsmodellering), de utför hela tiden förbättringar av processer genom att applicera LEAN-metoder.

De erbjuder sina klienter en förenklad projektimplementeringsprocess, eftersom de tar på sig ansvaret att designa byggnadsstrukturer, konstruktion, logistiklösningar och byggnadsinstallationer.

Ansvaret gentemot klienter, anställda och samhället förpliktigar oss att hela tiden investera i ny teknologi och kompetensförbättring. Under skapandet av nya lösningar så samarbetar "INHUS Group":s företag med forskare från Vilnius Gediminas Tekniska Universitet och Kaunas Teknologiska Universitet, samt med arkitekter, designers och entreprenörer.

Har du frågor? 

group@inhus.eu

T. +370 700 80000