se

Tjänster

INHUS

Vi utför "Design-build"-projekt genom att ena design-, tillverkning- och  byggföretag. Vi behandlar varje projekt fullständigt, och gör dess  verkställande enklare för klienten.

Tjänster:
 • Försäljning av “design-build”-projekt för byggnadsstrukturer
 • Försäljning av armerad betong och metallvaror
 • Organisering av logistiktjänster
 • Uthyrning av utrustning för lagerlokaler, lyft och transport


Läs mer: www.inhus.eu

INHUS Engineering

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
 • Design av byggnadsstruktur
 • Konsultering
 • Byggnadsexpertis
 • Handledning vid byggnadshantering

Läs mer: www.inhusengineering.eu

INHUS Prefab

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i  Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under  produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en  stor  arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och  grafitcement.

Produkter:
 • Takplattor
 • Kolumner
 • Bjälkar
 • Väggpaneler
 • Trappor, spiraltrappor, trapphus
 • Balkongdelar
 • Delar till brunnar
 • Energiindustriprodukter
 • Kantade paneler av PK-typ

INHUS Construction

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av  byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med  de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Tjänster:
 • Installation av sammansättbar ferrocement, metall och andra strukturer;
 • Målning och putsning av byggnaders ferrocementfasader;
 • Försegling av väggpaneler av sammansättbar ferrocement;
 • Limning av Teracopaneler.

Läs mer: www.inhusconstruction.eu

Vi tillverkar en stor mängd olika ferrocementprodukter i fabriker i  Vilnius och Kaunas. Vi har samlat på oss god erfarenhet under  produktionen av delar för tillverkning av byggnader i en  stor  arkitektonisk variation, samt fasaddelar till färgcement, matrix och  grafitcement.

Produkter:
 • Takplattor
 • Kolumner
 • Bjälkar
 • Väggpaneler
 • Trappor, spiraltrappor, trapphus
 • Balkongdelar
 • Delar till brunnar
 • Energiindustriprodukter
 • Kantade paneler av PK-typ

Vi utför "Design-build"-projekt genom att ena design-, tillverkning- och  byggföretag. Vi behandlar varje projekt fullständigt, och gör dess  verkställande enklare för klienten.

Tjänster:
 • Försäljning av “design-build”-projekt för byggnadsstrukturer
 • Försäljning av armerad betong och metallvaror
 • Organisering av logistiktjänster
 • Uthyrning av utrustning för lagerlokaler, lyft och transport


Läs mer: www.inhus.eu

Vi erbjuder designtjänster för byggnadsstrukturer med olika ändamål. Vi har stor erfarenhet och förstår designvillkor, nationell standard och designtraditioner i Litauen och de skandinaviska länderna.

Tjänster:
 • Design av byggnadsstruktur
 • Konsultering
 • Byggnadsexpertis
 • Handledning vid byggnadshantering

Läs mer: www.inhusengineering.eu

Vi erbjuder tjänster inom konstruktionsintallation för olika typer av  byggnader både i Litauen och de skandinaviska länderna. Vi arbetar med  de största byggföretagen och fastighetsutvecklarna i dessa länder.

Tjänster:
 • Installation av sammansättbar ferrocement, metall och andra strukturer;
 • Målning och putsning av byggnaders ferrocementfasader;
 • Försegling av väggpaneler av sammansättbar ferrocement;
 • Limning av Teracopaneler.

Läs mer: www.inhusconstruction.eu