se

INHUS PREFAB produkter

ARMERADE IHÅLIGA BETONGPLATTOR

Extruderade, förspända bjälklagsplattor PKE 20, PKE 27, PKE 32, PKE 40.

ARMERADE LINJÄRA STRUKTURELEMENT

Pelare, reglar och balkar och förspända reglar och balkar.

VÄGGPLATTOR I ARMERAD BETONG

Bärande och icke-bärande , massiv- och flerlagersplattor med eller utan dekoration.

TRAPPELEMENT AV ARMERAD BETONG

Trapplan, trapplopp, spiraltrappor.

BALKONGELEMENT AV ARMERAD BETONG

Balkongplattor.

BRUNNSELEMENT AV ARMERAD BETONG

Ringar (med eller utan stegar), lock och bottnar, ringar med bottnar, konringar.

PRODUKTER FÖR ENERGIBRANSCHEN

Kraftledningsstolpar av armerad, fundamentelement, uttag, pelare och fundamentelement med pelare. Övriga prefabricerade armerade betongprodukter för energibranschen.